ป้ายกำกับ: สุขภาพดี

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

มีในหลายคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายว่าควรทำอย่างสม่ำเสมอ ทุกวัน ซึ่งในบางรายที่มีการออกกำลังกายประเภทที่ใช้กำลังเยอะ และ เป็นเวลานาน นั้นๆ ยิ่งเป็นผลเสียอย่างมาก เพราะการออกกำลังกายประเภทที่ใช้แรงมากทุกวัน อาจส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นสึกหรอ ได้ เนื่องจากไม่มีการพักผ่อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อ

ดังนั้นแล้วสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายประเภทที่ต้องออกแรงเยอะควรให้มีการพักอย่างน้อยสัปดาห์ 2-3 ครั้ง  หรือ  วันเว้นวัน และ สำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกาย ก็ควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 15-30 นาที เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยให้ป้องกันโรคภัยได้หลายอย่าง อาทิ โรคหัวใจ โรคไข้หวัด ฯลฯ อีกด้วย

นอกจากการออกกำลังกายแล้วนั้น ยังควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือ บางท่านอาจรับประทาน อาหารเสริม ได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหาร และ วิตามิน ที่ครบถ้วนอีกด้วย