ป้ายกำกับ: มดลูก

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการขูดมดลูก

woman

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น แม้ว่าจะเป็นในทางการแพทย์ก็ตาม  และในการขุดมดลูกก็เช่นเดียวกัน สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลกระทบเช่นกัน คือ

  1.  ภาวะอาการแทรกซ้อนจากยาชา หรือ การวางยาสลบ   –   อาการแทรกซ้อนจากกรณีนี้ก็อาจเกิดได้จากการแพ้ยา ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีอาการแพ้มากหรือเป็นมาก ก็มีโอกาสที่จะหยุดหายใจได้
  2. การเสียเลือดมาก  –  ในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากการขูดมดลูก แต่เกิดจากการเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (มะเร็งมดลูก) , มะเร็งปากมดลูก , หรือในผู้ที่รับประทานยาสลายลิ่มเลือด ดังนั้นในผู้หญิงที่รับประทานยาสลายลิ่มเลือดควรงดรับประทานยา 1-2 สัปดาห์ก่อนมาขูดมดลูก
  3. การอักเสบ และการติดเชื้อ   –  ในการขูดมดลูกมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคที่ไม่สะอาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการขูดมดลูกจากการทำแท้งเถื่อน หรือในการขูดมดลูกโดยแพทย์นั้นก็มีโอกาสเกิดอาการมดลูกอักเสบ มดลูกติเชื้อได้ เพราะลิ่มเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในของมดลูก ถือเป็นอาหารห้าดาวให้กับเชื้อโรคเลย
  4. มดลูกทะลุ  –  ในกรณีนี้เกิดจากการที่มีผนังมดลูกบาง เล็ก หรือผนังมดลูกอักเสบ ติดเชื้ออยู่
  5. มดลูกตีบตัน  –  ในการขูดมดลูกอย่างรุนแรงอาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกถูกทำลายลงไปได้ จึงเป็นเหตุให้มดลูกเกิดการเข้ามาติดกัน จนเกิดเป็นมดลูกตีบตันได้ ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่มีประจำเดือนและไม่สามารถมีลูกได้

ชั้นของมดลูก

มดลูก

ถ้าเราทำการแบ่งชั้นของมดลูกออกเป็นชั้น คล้ายการแบ่งชั้นของผิวหนัง เราจะสามารถแบ่งชั้นของมดลูก ได้ทั้งหมด 3 ชั้น คือ

 1.  ชั้นนอกสุด   – ในชั้นนอกสุกของมดลูกนี้จะมีลักษณะเป็นผิวบางๆคลุมมดลูกอยู่ เปรียบเสมือนกับผิวหนังที่คอยปกคลุมร่างกาย ซึ่งนในชั้นนอกสุดของมดลูกนี้เป็นบริเวณที่สามารถเกิดมดลูกได้ ขนาดของก้อนเนื้องอกนั้นสามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึงลูกฟุตบอลเลยก็ได้ แต่เนื้องอกชนิดนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีอันตราย แต่เวลาที่เกิดการบิดขั้วของใดลูกขั้นมาก็ก่อให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงได้

2. ชั้นกล้ามเนื้อ  –  ชั้นนี้เป็ยชั้นที่เป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบส่วนใหญ่ของมดลูกเลย ความหนาข้องชั้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ  1.5 – 2.5 เซนติเมตร กล้ามเนื้อในชั้นนี้จะเป็นกล้ามเนื้อลาย ในลักษณะของกล้ามเนื้อนั้นธรรมชาติสร้างมาให้สามารถห้ามเลือดบาดแผลที่รกมาเกาะได้

3.  ชั้นเยื่อบุโพรงมดลูก   –  ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่อยู่ด้านในสุดของมดลูก มีลักษณะเป็นสีชมพูหรือแดงอ่อนๆ มีผิวเรียบและนุ่ม  แบ่งออกได้อีก 2 ชั้นคือ ชั้นบนสุด ในชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มีการหลุดลอกของผนังมดลูกที่จะไหลออกมาเป็นประจำเดือน และชั้นล่างสุด เป็นชั้นที่ถ้ามีการทำแท้งเถื่อนจะไม่สามารถมีลูกได้ถ้าผนังมดลูดลูกถูกทำลายลึกจนเกินไป